ENDOMONDO

Endomondo app logo

Informacije za strokovnjake/sorodnike

ACCESS TO APP

Informacije za uporabnike

Smernice za uporabo

Osnovna predstavitev

Endomondo je družabni fitness program, ki s pomočjo mobilega programa/aplikacije na svetovnem spletu preko statističnih podatkov spremlja posameznikovo fizično aktivnost in zdravje.

Several endomondo screens

Endomondo lahko spremlja številne kazalnike, ki se uporabljajo v fitnesu; od poti, ki smo jo pretekli razdalje, ki je bila pretečena, do hitrosti in porabe kalorij …

Programska oprema vam pomaga pri analizi in priporoča izboljšave.

Programska oprema (Software): Android, iOS, OS, WINDOWS 8,10

 

Uporabnost programa/aplikacije

endomondo APP promotional image

 • Endomondo lahko izboljša kvaliteto življenja v dimenziji “wellbeing” (dobro počutje na fizičnem, čustvenem in zdravstvenem  nivoju)
 • Pomaga izboljšati socialno vključenost in vodi k timskemu in skupinskemu delu.
 • Endomondo vzpodbuja k orientaciji v prostoru – kje se oseba nahaja.

Priporočila

Podpora: nasveti za sorodnike in strokovnjake

Čeprav je Endomondo povezan s fizičnimi aktivnostmi, pomaga izboljšati čustveno stanje in vpliva na psihično zdravje. Prav tako pomaga izboljšati fizično stanje posameznika. Vpliva na osebno življenjsko zadovoljstvo.

V povezavi z avtonomijo lahko pomaga izboljšati posameznikovo vedenje, ki postane bolj sprejemljivo, vpliva na možnost izbire in orientacijo v prostoru.

V okviru socialne vključenosti lahko pomaga k večji socialni mreži in širjenju prijateljstev preko športnih aktivnosti ter pomaga k vključevanju v lokalne aktivnosti.

Podpora, ki je posameznik potrebuje, je odvisna od njegovih sposobnosti.

Izberete med štirimi stopnjami pomoči, glede na stopnjo intenzivnosti:

 • OBČASNA PODPORA (Podpora “ko jo posameznik potrebuje”)

Posameznik ponavadi ne potrebuje pomoči ali jo potrebuje le občasno. V določenem obdobju se stopnja lahko spremeni, npr. če pride do nenadnega dogodka (poslabšanje zdravstvenega stanja). Občasna podpora je lahko po intenzivnosti različna (od malo do veliko pomoči).

 • OMEJENA PODPORA (specfično učenje zaomejenčas).

Podpora za omejen čas, ki je različno intenzivna in vezana na časovno prisotnost.Vezana na manj strokovnjakov in manjstroškov kot druge intenzivnejše ravnipodpre.

 • STALNA PODPORA (dolgotrajna pomoč)

Posameznik potrebuje podporo ves čas (dnevno) pri vsaj nekaj aktivnostih (tako doma kot na delu) in ni časovno omejena.

 • INTENZIVNA RAZŠIRJENA PODPRA

Podporo določa stalnost in visoka intenzivnost. Vključuje različne prilagoditve z možnostjo spreminjanja v različnih časovnih obdobjih. Ta podpora zahteva več osebja različnih strok.

Priporočljivo je, da se možnost “lokacije” izključi, ko se je ne  potrebuje. S tem se zmanjša poraba energije in prihrani baterija.

Programa/aplikacijeEndomondoni v Slovenskem jeziku. S pomočjo Endomondo programa /aplikacije se lahko oseba z motnjami v duševnem razvoju preizkusi v učenju tujih jezikov. Temu primerno prilagodite stopnjo pomoči in gradivo.

Lahko si pogledate podobne programe/aplikacije: RUNKEEPER, RUNTASTIC, STRAVA, SPORTTRACKER, NIKE+RUNNING, RUNBIT, GOOGLE FIT, GARMIN CONNECT, RUNNERUP …

V Slovenskem jeziku trenutno še ni podobnega programa.

 

Zasebnost in varnost

Ko uporabljate ENDOMONDO, imate dostop do zdravstvenih podatkov, katerih lastnika-posameznik ne želi, da informacije delite naprej. Informacije naj ostanejo med vama. S tem si gradita in ohranjata medsebojno zaupanje. Uporabljajte informacije o posamezniku le v njegovo korist.

Za uporabo Endomondo programa/aplikacije je potrebno geslo. Sorodniki in strokovnjaki naj osebi z MDR pomagajo odpreti račun.

Ne pozabite:

 • Zaščititi geslo.
 • Geslo naj bo tako, da ga ni lahko uganiti.
 • Izogibajte se vključevanju osebnega imena.
 • Ne pošiljajte gesla preko spleta.
 • Ne delite gesla z drugimi.

Dodatni materiali

Po ogledu video zapisov in spletnih strani za namestitev in uporabo Endomonda je bilo ugotovljeno, da je program/aplikacija v Angleškem in Španskem jeziku.

Priporočljivo bi bilo poiskati podoben program v različnih jezikih partnerjev IDITC projekta.

V Angleškem jeziku lahko najdete navodila kako namestiti Endomondo program/aplikacijo na naslednji povezavi:

https://support.endomondo.com/hc/en-us

Practical Activities

Splošni cilji, ki so vezani na aktivnosti, ki se bodo izvajale s pomočjo programa/aplikacije Endomondo:

 • Izboljšanje fizičnih sposobnosti
 • Razvijanje avtonomije, samostojnosti in samozavesti
 • Izboljšati stopnjo timskega sodelovanja in socialnih kompetenc.
 • Razvoj zdravih navad in rutin
 • Gibanje se v različnih okoljih
 • Povezovanje družine in njihovih navad v prostem času
 • Poznavanje prostora
 • Spoštovanje narave

Praktične aktivnosti, ki se bi se lahko uporabljale s pomočjo programa/aplikacije:

 1. PLANINARJENJE.

Skupina se odloči, da bi odšla v hribe. Izbere kraj, ki ga želi obiskati in poišče pot kako pridejo nazaj. Skupina preveri pot in različne možnosti z Endomondo aplikacijo (razdaljo, čas trajanja, pulz…).Izberejo najprimernejši čas za izvedbo aktivnosti.

Priporočljivo je, da se sorodniki in strokovnjaki vključijo v z programom/aplikacijo razvoj sposobnosti za učenje in vzpodbija samostojnost in druženje s sorodniki, strokovnjaki in prijatelji …

 1. Sprehod po soseski

Učna skupina (posamezniki z motnjami v razvoju, sorodniki in strokovnjaki) se odpravi na sprehod po soseski ali mestu. Izbira med tem kam gredo in kaj bodo delali; se vključujejo v skupnost, poiščejo kako bodo prišli na določeno mesto …

Ob vrnitvi lahko pogledajo različnepodatke, ki jih nudi program (dolžino, čas, pulz…) . Lahko poiščejo najboljše vrednosti. Učna skupina lahko ponovi pot s pomočjoprogram/aplikacije in gradi na samostojnosti uporabe programa.Ob tem se učijo, kako bodo aktivnost izvedli naslednjič. Aktivnost povezuje strokovnjake, sorodnike in posameznike z motnjami.

 1. Kardiovaskularne aktivnosti npr. kolesarjenje.

Kolesarimo lahko z običajnimi kolesi ali izberemo sobna kolesa. Kolesarimo lahko zunaj ali v notranjih prostorih- telovadnici. Učna skupina gre lahko skupaj na telovadbo in se odloči, kaj bodo spremljali s pomočjo program/aplikacije. Aktivnost se lahko ponovi. Primerjamo oba rezultata med seboj. Aktivnost je lahko končana v 20 minutah.

Materiali:

S tablico ali pametnim telefonom lahko posameznik spremlja pot, porabo kalorij, najhitrejši čas s programom/aplikacijo ENDOMONDO.

Z uporabo programa/aplikacije Endomondo lahko izboljšamo kvaliteto življenja posameznika z motnjami v duševnem razvoju, sodelujemo s sorodniki in strokovnjaki. Cilji so usmerjeni v samostojnost, socialno vključenost in osebno zadovoljstvo.

 


Erasmus +