O projektu

Predstavitev

Dostopnost do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) je za osebe z motnjami v duševnem razvoju (OMDR) ključnega pomena.

Biti izključen iz IKT, ne pomeni samo izključenosti iz informacijske družbe, temveč tudi izključenost iz osnovnih javnih storitev ter s tem tudi manjšo možnost samostojnega življenja. Uporabo IKT za osebe z motnjami v duševnem razvoju je treba ovrednotiti na podlagi njihovega prispevka h širšim dimenzijam kakovosti.

Splošni cilj idICT-a je povečanje sposobnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovih družin in strokovnjakov, ki delajo z njimi, da izkoristijo IKT kot obliko pristopa k izboljšanju kakovosti življenja.

Several apps

Cilji projekta

  • Opredeliti kompetence, povezane z uporabo IKT pri osebah z motnjami v duševnem razvoju kot obliko pristopa k izboljšanju kakovosti življenja.
  • Opredeliti dosedanje uporabne računalniške programe, jih oceniti, izpostaviti uporabnost in jih povezati z dimenzijami kakovosti življenja ob upoštevanju dostopnosti in uporabnosti.
  • Motivirati osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove družine in strokovnjake k uporabi računalniške tehnologije s ciljem izboljšanja kakovosti življenja.
  • Razviti dostopno in uporabno spletno učilnico, ki metodološko in vsebinsko usposablja in povezuje računalniško tehnologijo in orodja.

O nas

Erasmus +