Facebook

Informacije za strokovnjake/sorodnike

ACCESS TO APP

Informacije za uporabnike

Smernice

Osnovna navodila

Facebook je največje socialno omrežje na svetovnem spletu. Po namestitvi lahko uporabljate Facebook stran, si ustvarite osebni profil, dodajate ostale uporabnike med prijatelje, obnavljate status in delite slike, video zapise, uporabljate različne aplikacije. Poleg tega lahko uporabniki ustvarijo skupine glede na skupne interese. Organizirajo se glede na delovno mesto, sošolci v šoli ali po drugih značilnostih in vpišejo ime skupine, kot je na primer *sodelavci*. Uporabniki lahko dopolnijo ali zavrnejo nezaželjene osebe.

Dimenzije kvalitete življenja, ki se razvijajo z uporabo Facebook programa/aplikacije:

SAMOSTOJNOST

 • Spodbujanje osebnostnih sposobnosti
 • Možnost izbire in samopotrjevanje
 • Dostop k vseživljenjskemu učenju

SOCIALNA VKLJUČENOST

 • Razvijanje novih prijateljstev, aktivnosti in odnosov
 • Biti del socialnega omrežja

DOBRO POČUTJE

 • Čustveno dobro počutje
 • Osebno zadovoljstvo
 • Aktivnost prostega časa
 • Užitek v polnem življenju

Uporabnost programa/aplikacije

Facebook lahko spodbuja in izboljša proces učenja;

 • vpliva na pozornost in izboljša koncentracijo,
 • spodbuja medosebno komunikacijo,
 • spodbuja sodelovanje znotraj skupine,
 • razširja znanje o informacijski tehnologiji.

Priporočila

Podpora: nasveti za sorodnike in strokovnjake

Oseba z motnjami v duševnem razvoju lahko potrebuje pomoč v začetnem obdobju pri nameščanju in usvajanju načina uporabe apliakcije ali tudi kasnejši uporabi. Stopnja pomoči je lahko različna.

OBSTAJAJO ŠTIRI STOPNJE INTENZITETI PODPORE:

 • PODPRORA S PREKINITVAMI (občasna podpora ali podpora “po potrebi”). Posameznik ponavadi ne potrebuje pomoči. V določenem obdobju se stopnja lahko spremeni, na primer, če pride do nenadnega dogodka (poslabšanje zdravstvenega stanja). Intenzivnost podpore s prekinitvami je lahko minimalna ali v večjem obsegu.
 • OMEJENA PODPORA. Gre za podporo, ki je omejena na neko določeno časovno obdobje, vendar v tem obdobju poteka stalno. Lahko zahteva manj strokovnjakov in manj stroškov kot druge bolj intenzivne ravni podpore (specifično učenje za omejen čas).
 • OBSEŽNA PODPORA. Posameznik potrebuje podporo ves čas (dnevno) pri vsaj nekaj aktivnostih (tako doma kot na delu) in ni časovno omejena (dolgoročna pomoč).
 • INTENZIVNA RAZŠIRJENA PODPORA. Podporo označuje stalnost in visoka intenzivnost, vključuje prilagoditve v različnih okoljih z možnostjo trajanja. Ta podpora zahteva več osebja in več prilagoditev.

NAČINI, KAKO SODELOVATI Z OSEBO Z :

ADHD ALI ADD (OSEBA Z MOTNJO POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTJO):

 • Ustvari rutine.
 • Ustvari red in postavi stvari na isto mesto.
 • Izogibaj se motečim dejavnikom.
 • Omeji izbiro.
 • Bodi pozoren na samostimulacijo.
 • Uporabi cilje in povratne informacije o dosegi cilja.
 • Daj pozitivno informacijo.
 • Uporabi močna področja, da pomagaš posamezniku, da vztraja pri nalogi.

 

OSEBA Z AVTIZMOM (MOTNJA AVTISTIČNEGA SPEKTRA):

 • Uporabi “najprej” in “potem” navodila.
 • “Manj je več” pri podajanju verbalnih navodil.
 • Vedno počakaj na odgovor/odziv.
 • Ustvari rutine in obvesti o spremembah s pomočjo urnika.
 • Uporabi pravila, da razvijaš rutino in zapiši, kaj je osebi všeč in kaj odklanja.
 • Uporabi socialne zgodbe, igro vlog, video zapise, da posamezniku približaš abstraktne pojme.
 • Ne vzemi osebi tranzitornega predmeta, če mu ta veliko pomeni.

 

OSEBA S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO:

 • Pokliči osebo po imenu, ko vstopaš v interakcijo in se ji predstavi.
 • Vprašaj, če potrebuje opis prostora ali pripomočka.
 • Ne pozabi, da slepa oseba v okolju težje posluša le eno osebo in to upoštevaj pri sodelovanju.
 • Ne puščaj osebe same.

 

OSEBA S CEREBRALNO PARALIZO:

 • Poglej na položaj osebe pri izvedbi naloge in mu po potrebi pomagaj položaj spremeniti.

 

GLUHA IN NAGLUŠNA OSEBA:

 • Imej prilagojeno okolje in omogoči dostop.

 

OSEBA Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU:

 • Pomembno je, da spodbujamo medsebojno sodelovanje med udeleženci.
 • Razdeli nalogo na manjše korake.
 • Uporabi dodaten konkreten material za prikaz aktivnosti.

Več informacij o dostopnosti za osebe s posebnimi potrebami najdete na spodnji povezavi:

https://www.facebook.com/help/141636465971794/


 Oseba z motnjami v duševnem razvoju lahko potrebuje posebne prilagoditve pri uporabi računalnika, telefona ali tablice:

 • prilagojeno ali drugačno tipkovnico,
 • miško, ki se upravlja na klik z različnimi deli telesa, specialno miško, usmerjevalnik, naglavno miško,
 • ostale prilagoditve, kjer uporabljamo glasovne ukaze, usmerjanje z očmi,
 • indirektna stikala.

Zasebnost

Oseba z motnjami v duševnem razvoju potrebuje podporo (sorodnikov, strokovnjakov, prijateljev …) in obsega dogovore, da:

 • NE POŠILJAMO NOBENIH INFORMACIJ, KI BI JIH ŽELELI OHRANITI ZASE.
 • NE POŠILJAMO NEPRIMERNIH VSEBIN IN SLIK.
 • NI POTREBNO OBJAVLJATI, KJE SE NAHAJAŠ.
 • POMEMBNO JE BITI POZOREN PRI FOTOGRAFIRANJU IN POŠILJANJU SLIK PREKO FACEBOOKA, KI NISO PRIMERNE ZA JAVNOST.
 • KDORKOLI LAHKO SHRANI VAŠO SLIKO NA SVOJ RAČUNALNIK IN JO DELI Z DRUGIMI.
 • VEDETI MORATE, DA JE MOŽNOST, DA SLIKE , KI SE JIH PRENAŠA, LAHKO VIDIJO DRUGI (STARŠI, SODELAVCI, IZBRANI IN IZBRISANI PRIJATELJI).
 • FACEBOOK NE DOVOLI OBJAVLJATI NESPODOBNIH, OKUŽENIH IN GROZEČIH FOTOGRAFIJ.

 

VARNOST

 • POTREBNO JE ZAŠČITI GESLO.
 • GESLO NAJ BO TEŽKO IN ZAPLETENO.
 • IZOGIBAJTE SE SVOJEGA IMENA V GESLU.
 • NIKJER NA SVETOVNEM SPLETU NE OBJAVLJAJTE FACEBOOK GESLA.
 • NE DELITE SVOJEGA GESLA Z DRUGIMI.

Uporabite dodatne varnostne funkcije in dodaj še več zaščite facebook računu:

https://www.facebook.com/…/basics/how-to-keep-your-account…/


Dodatni materiali

 

 

Praktične aktivnosti

Pripravili smo tri aktivnosti. Kliknite na povezavo za dostop:


Erasmus +