WHATSAPP

Logo Whatsapp

Informacije za stručnjake

Pristup aplikaciji

Informacije za korisnike

Upute

Osnovne informacije

WhatsApp aplikacija potiče neposrednu socijalnu komunikaciju, ali ne bi smjela služiti kao njen nadomjestak.

Vrlo je jednostavna i laka za uporabu, te može biti brzo savladana.

Prikladna je za brzu komunikaciju i za slanje slika, video zapisa, lokacija, također omogućava telefonske pozive kada imate snažnu Wi-Fi mrežu.

Aplikacija može poboljšati socijalne odnose na daljinu.

Whatsapp in use


Primjenjivost aplikacije

Iznad svih glavnih upotreba i karakteristika koje Whatsapp aplikacija može ponuditi, može i pomoći unaprijediti i održati međuljudske odnose, stoga može poboljšati socijalnu inkluziju.

Whatsapp također može pomoći osobama s intelektualnim poteškoćama da ostanu povezani sa osobom koja im pruža podršku i poticati osobni razvoj, te stjecati nove funkcionalne vještine  kao što su korištenje aplikacije, pametnog telefona itd.

Whatsapp aplikacija može omogućiti osobama s intelektualnim poteškoćama emocionalno blagostanje zato što im može pomoći da se osjećaju sigurno u nekoj situaciji jer mogu biti u kontaktu sa prijateljima, obitelji, osobama koje pružaju podršku itd.

Također može pomoći i u smanjenju razine stresa koja se može dogoditi u situacijama koje se čine opasnima, ili pokazati na karti gdje se nalaze u slučaju  da se izgube.

 

 

Whatsapp emoticons

 

Napomene

Savjeti za obitelj i stručnjake

Jednom kada je korisnik naučio koristiti aplikaciju, može raditi nešto što je vrlo jednostavno, što ne zahtjeva snažan nadzor tako da može doći do povećanja autonomije i samostalnosti, korisnik može učiti koristiti aplikaciju korak po korak.

Podrška je potrebna samo pri započinjanju korištenja aplikacije i kada treba pokazati različite funkcije aplikacije, jednom kada je korištenje aplikacije svladano  najbolje je vježbom poboljšavati učenje kako bi korisnik imao koristi od toga.

Fizička podrška može biti korisna kada korisnik ima poteškoća kao što je korištenje prsta kako bi pokazali nešto radi boljeg upravljanja.

Važno je da rodbina i stručnjaci uče korisnika koristiti socijalne mreže na ispravan način, socijalne mreže su stvorene za socijalizaciju a ne za izolaciju ljudi.

 

Whatsapp phone

Zaštita privatnosti

 

Osigurati da korisnik bude upoznat sa sljedećim:

 • Ne slati informacije koje želite zadržati u privatnosti.
 • Ne slati slike u neprimjerenom kontekstu i situacijama.
 • Ukoliko nije potrebno ne objavljivati svoju lokaciju, činiti to samo sa osobom kojoj vjeruješ.
 • Biti oprezan/na, i siguran/na da su slike poslane preko Whatsapp aplikacije primjerene da budu viđene u javnosti, čak ako imate povjerenja u osobu kojoj šaljete.

(Potpora za rodbinu i stručnjake) Kada pomažete osobi s intelektualnim poteškoćama u korištenju Whatsapp aplikacije, moguće je da ćete imati pristup razgovorima koje osoba želi zadržati za sebe, imajte na umu da jedini način da izgradite povjerenje sa osobom jest da sve informacije ostanu među vama.

 

Dodatni materijali

ZA DODATNE INFORMACIJE O APLIKACIJI MOŽEŠ POSJETITI SLUŽBENU WEB STRANICU.

 

https://www.whatsapp.com/

Praktične aktivnosti

IGRA ATIVNOSTI

 • Naziv: Tko će prvi pogoditi!!!
 • Cilj: Pokušaj brzo pogoditi niz zagonetki.
 • Sudjelovati mogu: od 3 do 6 osoba uz podršku rodbine i/ili stručnjaka.
 • Potrebna sredstva: pametni telefoni (1 po sudioniku), i kreirana WhatsApp grupa gdje su svi sudionici uključeni.
 • Opis: jedan član rodbine i/ili stručnjak pišu zagonetke u grupu a sudionici imaju 10 minuta za odgovor.
 • Vrijeme: vrijeme nije propisano, ali može se dati 10 minuta za odgovore da se vidi tko će prvi odgovoriti.
 • Materijali za podršku: možete dati naznake koristeći emotikone.


Erasmus +