VIBER

Logo VIBER

Informacije za stručnjake

Pristup aplikaciji

Informacije za korisnike

Upute

Osnovne informacije

Viber je aplikacija za jednostavnu i brzu komunikaciju bez uputa ,verbalnih ili pisanih, potpuno vizualna i intuitivna aplikacija. Slična je  Whatsapp-u, sa prednosti upotrebe i na računalu.

VIBER ON PC OR TABLET

Ispod možete vidjeti video upute koje su korisne pri instaliranju aplikacije.

  • Upute kako koristiti Viber

http://www.sveznan.com/kompjuteri/programi/sta-je-to-viber-i-kako-ga-instalirati/

Video upute kako kreirati Viber račun https://www.youtube.com/watch?v=PF8hm3gPpt4

U području socijalne inkluzije može pomoći povećanju socijalne mreže i prijateljstava kroz grupne razgovore.

Viber aplikacija može Vam pomoći  biti u stalnom kontaktu sa osobama s intelektualnim poteškoćama i besplatna je.

Primjenjivost aplikacije

Osnovna upotreba I karakteristika  Viber-a je komunikacija (slanje poruka i ostvarivanje poziva) koja poboljšava socijalnu inkluziju.

Viber može pomoći da osobe s intelektualnim poteškoćama budu povezane sa svojim stručnjacima za podršku i poboljšati osobni razvoj, stjecati nove funkcionalne vještine kao što je upotreba same aplikacije, upotreba pametnog telefona , itd.

Viber može omogućiti osobama sa intelektualnim poteškoćama emocionalno blagostanje jer im može pomoći da se osjećaju sigurno u različitim situacijama jer mogu biti u kontaktu sa prijateljima, obitelji, stručnjacima za podršku , itd.

Isto tako može pomoći pri smanjenju stresa koji se događa u situacijama kada se osjećaju nesigurno ili pokazati na karti gdje se nalaze ukoliko se izgube.

 

Napomene

Savjeti za obitelj I stručnjake

Obitelj I stručnjaci su vrlo bitni kako bi naučili korisnika ispravnoj upotrebi društvenih mreža: one su namijenjene socijalizaciji a ne izolaciji ljudi.

Potrebna podrška za osobe sa intelektualnim poteškoćama prilikom upotrebe ove aplikacije

Pomoć je potrebna samo pri pokretanju upotrebe ove aplikacije i pokazivanja različitih funkcija, kada je to učinjeno najbolje je vježbati kako bi poboljšali vještinu I kako bi korisnici imali korist od nje.

Fizička podrška je korisna ukoliko korisnik ima poteškoća sa uporabom prstiju kao pokazivač za poboljšanje upravljanja.

Relatives and professionals are quite important to teach users a correct use of the social networks: they are meant to socialize not for isolate people.

 

VIBER MOBILE SCREENSHOTS

Zaštita privatnosti

  • Slike profila mogu promijeniti osobe sa intelektualnim poteškoćama.
  • Postavke privatnosti mogu se prilagoditi individualno.
  • Nepoznate osobe (kontakt nije u imeniku) mogu poslati poruku koja je neželjena, netočna ili možebitno opasna prijetnja osobi sa intelektualnim poteškoćama i nema načina za njihovo sprječavanje.
  • Kontakt broj se može zabraniti tek kada je poruka već primljena.

Dodatni materijali

NA SLUŽBENOJ WEB STRANICI MOŽETE PRONAČI JOŠ DODATNIH INFORMACIJA O APLIKACIJI.

http://www.viber.com/

 

Praktične aktivnosti

AKTIVNOSTI IGRE

Naslov: Uparivanje boja!

Cilj: naučiti kategorizaciju po bojama.

Sudjeluju: od 1 do 5 osoba sa podrškom obitelji i/ili stručnjaka.

Potrebni uvjeti: pametni telefon (1 za svakog sudionika), i stvaranje Viber grupe gdje su svi sudionici uključeni. Pripremiti slike crvenih, plavih, zelenih i žutih predmeta.

Upute: obitelj i/ili stručnjak pošalje sliku Viber grupi predmeta crvene boje (npr. slika crvene ruže) i sudionici imaju 5 minuta za pronaći crveni  predmet u sobi i slikati ga. Ako žele mogu poslati sliku Viber grupi ili jednostavno pokazati prstom na crveni predmet koji su pronašli i  reći boju glasno. Napravite istu vježbu sa plavom, zelenom i žutom bojom.

Vremenski rok: nije propisan, ali možete dati približno 5 minuta za pronalaženje predmeta u sobi.

Pomoć: možete pomoći odavanjem tragova o poziciji predmeta u sobi.

 


Erasmus +